El client lloga bicicletes de Bike Rental Barcelona (BRB), subjecte als següents termes i condicions:

  • Les bicicletes es lloguen per a ús personal dels clients i per a les persones que aquest autoritzi, sempre sota la seva pròpia responsabilitat.
  • Les bicicletes s'han d'utilitzar dins dels límits de la ciutat a menys de que ho sol·liciti expressament.
  • El client reconeix rebre la bicicleta i accessoris (clau, cadenat, llums, etc.) en perfecte estat de funcionament, obligant-se a tornar-los al finalitzar el període de lloguer, en les mateixes condicions.
  • El client haurà de prendre les precaucions necessàries per evitar el robatori, pèrdua o dany de les bicicletes mentre duri el lloguer, sent l'únic responsable en cas que aquest robatori, pèrdua o dany es produeixi.
  • Bike Rental Barcelona podrà reclamar a el client el cost de la reposició o de la reparació dels desperfectes no derivats del seu ús ordinari a preus de mercat. En particular, la pèrdua de la clau de cadenat té un cost de reposició d'EUR 15 per clau.
  • Bike Rental Barcelona no respon dels danys, soferts pel client o causats a tercers, derivats de l'ús de la bicicleta ja sigui per causa fortuïta, dolosa, imprudent o negligent, assumint el client qualsevol responsabilitat.
  • Les devolucions de bicicletes abans de la data i hora acordada en el contracte de lloguer no donaran lloc a reemborsament.
  • El client i els seu(s) acompanyant(s) han de respectar les normes de trànsit espanyoles en general i la normativa de circulació amb bicicleta de Barcelona en particular. Qualsevol multa o taxes ocasionades per l'incompliment de les normes serà per compte de client.
  • El contracte de lloguer es regeix per la llei espanyola. El lloc de jurisdicció serà exclusivament Barcelona, ​​Espanya.
  • La informació de el client està protegida per la llei orgànica de protecció de dades personals 15/1999 del 13 de desembre.

Consideracions particulars de l'Dipòsit de Garantia:

En cas de produir-se el robatori o dany, o la no devolució dels equips llogats per qualsevol altre motiu, fora de l'termini acordat en el contracte de lloguer i sense una comunicació expressa, el client autoritza a carregar l'import total de reparació o reposició d'aquests equips, a la targeta de crèdit que figura en el contracte de lloguer com a garantia o, sinó, en efectiu.

Consideracions particulars de el Servei de lliurament i recollida de bicicletes:

El servei de lliurament i recollida de bicicletes s'ofereix sempre prèvia reserva per part de client i té un cost addicional. El cost mínim d'entrega és d'EUR 40. A partir de la cinquena bicicleta el preu del lliurament i recollida serà de EUR 10 per bicicleta.

Les comandes de lliurament i recollida de bicicletes es podran realitzar a qualsevol hotel o domicili localitzats en els següents codis postals (08001 - 08002 - 08003 - 08004- 08005-08006 - 08007-08008 - 08009 - 08010 - 08011- 08012 - 08013 - 08014 - 08015 - 08018 - 08019 - 08021- 08025 - 08029 - 08036 - 08037) Per a qualsevol altre punt de lliurament cal consultar disponibilitat i preu.

Consideracions particulars per als lloguers amb reserva confirmada i les rutes guiades:

Els pagaments anticipats rebuts per garantir una reserva no seran reemborsats.